En quin punt es troba el control biològic de les plagues urbanes?

/
L'ús d'eines de control biològic, com a agents entomopatògens…