CÈNTRIC PLAGUES, CONTROL I PREVENCIÓ DE LES PLAGUES

Rosegadors

Paneroles i Escarbats

Formigues

Mosquits

Mosques

Vespes i Abelles

Àrnes

Polls

Peixets de plata

Xinxes

Corcs

Tèrmits

Puces

Legionel·la

PER QUÈ CONTRACTAR A CÈNTRIC?

 • TRACTAMENTS

  Tractaments garantits i dirigits la plaga concreta a combatre, totalment respectuosos amb el medi ambient, amb les persones i els animals domèstics.

 • PRIMERA VISITA GRATUÏTA

 • PRODUCTES HOMOLOGATS

  Només utilitzem productes plaguicides homologats i registrats per el Ministeri de Sanitat i Consum i la Direcció General de la Salut Pública.

 • PERSONAL QUALIFICAT

  Disposem de personal qualificat, format per un Biòleg especialitzat i tècnics aplicadors, amb possessió del carnet DDD de manipulació de plaguicides corresponents.

 • REGISTRATS

  Inscripció en el Registre Oficial d’ Establiments i Serveis Plaguicides amb el N° 0016CAT-SGI. Subclau per tractaments a tercers per la prevenció i control de la legionel·losi: Nº ROESP: 5193CAT-LgGi.

 • EXPERIÈNCIA

  Tenim més de 25 anys d’experiencia en el sector.

 • GARANTIES

  Ens assegurem que els tractaments que oferim garanteixen la vostra satisfacció.

 • EXCLUSIUS

  Som una empresa dedicada exclusivament al control de plagues.