Ordre: Hymenoptera.
Família: Formicidae.

Característiques generals

Les formigues són una família d’insectes socials, fàcils de distingir per les seves antenes en angle i una estructura de nòdul que forma una cintura esvelta, anomenat pecíol. Les formigues formen colònies que varien en mida, des d’unes quantes desenes fins a milions d’exemplars que formen colònies altament organitzades. Els formiguers estan formats en gran part per femelles estèrils que formen castes d’obreres, soldats, o altres grups especialitzats. Les colònies també tenen alguns mascles fèrtils i una o més femelles fèrtils anomenades “reines”. A vegades es descriuen les colònies com a un superorganisme perquè les formigues semblen actuar com una única entitat, treballant col·lectivament per mantenir la colònia. Les formigues habiten a tots els continents tret de l’Antàrtida, i només algunes grans illes com ara Groenlàndia, Islàndia, parts de Polinèsia i les illes Hawaii manquen d’espècies nadiues. Formen el 15-20% de la biomassa animal terrestre.

On els podem trobar

Les formigues s’adapten a qualsevol lloc d’on puguin obtenir aliment (habitatges, locals comercials, naus industrials, hotels, hospitals, carrers, parcs, jardins, etc.). Es poden trobar a molts llocs, ja sigui tant a l’interior dels edificis com a l’exterior dels mateixos.

Com les controlem

Existeix una gran varietat de productes al mercat per tal de fer front a les formigues. Normalment, quan el problema és a l’exterior, es tracta el perímetre extern creant, així, un efecte barrera. A l’interior, el tractament sol realitzar-se amb esquers insecticides que actuen per ingestió. En qualsevol cas, sempre serà important la manera d’emmagatzemar els productes (sobretot en l’àmbit de la indústria alimentària), per minimitzar l’atracció d’aquests insectes.

Importància sanitària

Poden ser vectors mecànics d’agents patògens contaminant aliments, productes emmagatzemats, etc. També poden ser hostes intermediaris de paràsits helmints. Fins i tot poden ser la causa directa del deteriorament de materials de la construcció dels habitatges o locals comercials.