Ordre: Rodentia
Família: Muridae

Característiques generals

Els rosegadors són mamífers, generalment de petita dimensió, que es caracteritzen per tenir unes dents incisives que creixen contínuament, per la qual cosa es veuen obligats a rosegar de forma constant, per tal de no desencaixar la seva mandíbula. Constitueixen l’ordre de mamífers amb més espècies descrites i es poden trobar a tot el planeta amb excepció de l’Antàrtida. El seu èxit evolutiu radica en la seva elevada fecunditat i la facilitat d’amagar-se dels seus depredadors.

On els podem trobar

Les diferents espècies de rosegadors les podem trobar tant a l´exterior com a l´interior de les cases, i alguns d´ells (com ara les rates) fins i tot les trobem habitualment relacionades amb el clavegueram. Els ratolins, són els rosegadors que de manera més comuna trobem a l´interior dels recintes (siguin cases particulars o grans naus industrials).

Com els controlem

Utilització de raticides anticoagulants d’última generació. Aquests productes son d’efecte lent per evitar la immunització i la putrefacció dels rosegadors. L’efecte lent del producte és també una mesura de seguretat per si hi hagués una ingestió accidental per part d’una persona o animal domèstic. El producte, sempre es col·loca en contenidors de seguretat dissenyats específicament per aquest us. També es poden fer servir, segons cada situació, altres productes raticides o mitjans mecànics.

Importància sanitària

Els rosegadors, en general, actuen com a vectors de múltiples patologies. Les rates són els rosegadors més importants des del punt de vista de la salut pública, alberguen puces i àcars, els quals són vectors de la pesta bubònica, el tifus murí i la salmonel•losi. Els excrements de les rates poden transmetre leptospirosis a través de l´orina. La seva mossegada pot causar la febre de mossegada de rata. Els ratolins poden provocar erupció ricketsial i salmonel•losi.