Ordre: Isoptera.

Característiques generals

Els tèrmits que afecten pràcticament la totalitat de les estructures i construccions a Espanya pertanyen a l’espècie Reticulitermes sp., i són tèrmits subterranis. S’alimenten de tot tipus de materials cel·lulòsics que troben a terra (fustes, troncs, branques …) i a les estructures (fusta, cartró, paper …).
Els adults, es diferencien en tres castes: obreres, soldats i reproductors. Els reproductors poden ser primaris i secundaris. Amb excepció dels reproductors alats, totes les altres castes de tèrmits són àpteres, és a dir, no tenen ales. Es desplacen i comuniquen gràcies a substàncies específiques que van deixant darrere d’elles i que els seus congèneres reconeixen. Són les feromones de pista. També existeixen les feromones d’alarma, segregades en cas de perill i destinades a alertar la resta de la població.

On els podem trobar

Els Tèrmits es poden trobar en qualsevol lloc a on hi hagi fusta, per alimentar-se. Partint d’aquesta premissa, al nostre país els podem trobar a zones rurals i urbanes, a boscos i habitatges.

Com els controlem

Per controlar aquesta plaga és molt important establir un diagnòstic previ de la situació i la magnitud de la plaga per poder confirmar si es tracta de tèrmits. És imprescindible també determinar de quina subespècie es tracta per poder escollir el tractament més adequat. Comptem amb l’ajuda de radars amb sensors de moviment, humitat i temperatura per delimitar la zona afectada.

Hi ha dos sistemes per controlar aquests insectes. Triarem el que millor s’adapti a cada cas:

  • Trampes que contenen un atraient específic.
  • Injecció d’insecticida en la fusta afectada i en el perímetre.

Importància sanitària

Els tèrmits tenen importància econòmica com a plaga en estructures de fusta i obres d’art. Són considerats un problema molt greu a les zones urbanes. Degraden la fusta i per tant, els cairats i portes dels habitatges, provocant problemes estructurals greus.