Ordre: Hemiptera.
Família: Cimicidae. 

Característiques generals

Són insectes amb un aparell xuclador plegat sota el cos en repòs que es desplega en el moment de picar. Una de les especies més importants, per la seva associació amb els homes, és la xinxa dels llits, xinxa comuna, xinxa domèstica o simplement xinxa (Cimex lectularius). Són animals hematòfags, és a dir, es nodreix amb sang d’humans i d’altres animals de sang calenta. Durant el dia la xinxa s’amaga i surt a la nit a xuclar sang. Poden córrer a gran velocitat però no salten com les puces.

On els podem trobar

Viuen a diferents llocs en funció de l’ espècie de xinxa de la qual es tracti. Ara bé, en quant a les xinxes més conegudes (les dels llits), les podem trobar amagades als mobles, al marge del terra, parets amb esquerdes, papers, teles, llits, etc.

Com els controlem

Primer mirem d’ establir un diagnòstic de la situació per tal de confirmar que es tracti de xinxes i localitzar les zones on es troben. Es poden realitzar diferents tipus de tractaments: tèrmics, químics, o mixtes. D’aquesta manera, tractem totes i cadascuna de les zones on es poden amagar i allà on hi ha evidències de la seva presència (llits, sòcols, falsos sostres, matalassos, etc.).

Importància sanitària

El més important a tenir en compte seria que poden ser responsables picades a l’ home, produint una forta irritació. A més, poden actuar com a transmissors mecànics de diferents malalties.